Chuyển tới nội dung
Trang chủ » จะทําพาสปอร์ตอย่างไรให้เป็นประสบการณ์ที่ดี

จะทําพาสปอร์ตอย่างไรให้เป็นประสบการณ์ที่ดี

 • bởi
เทคนิคทำpassport 3 นาทีวันเดียวรอรับได้เลย

จะทําพาสปอร์ตอย่างไรให้เป็นประสบการณ์ที่ดี

เทคนิคทำPassport 3 นาทีวันเดียวรอรับได้เลย

Keywords searched by users: จะ ทํา พา สปอร์ต ทําพาสปอร์ต ที่ไหนได้บ้าง, วิธีทําพาสปอร์ต ออนไลน์, เอกสารทําพาสปอร์ต 2566, ทําพาสปอร์ต 2565 ออนไลน์, ทําพาสปอร์ต ราคา 2566, ทําพาสปอร์ต 2566 ฟรี, ทําพาสปอร์ต เสาร์ อาทิตย์ 2566, จองคิวทําพาสปอร์ต 2566

จะ ทํา พา สปอร์ต: ขั้นตอนและข้อมูลสำคัญที่จำเป็น

1. คำอธิบายเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต

การทำพาสปอร์ตคือกระบวนการที่สำคัญในการขอหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อใช้ในการย้ายถิ่นฐาน หรือแม้แต่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศตนเอง พาสปอร์ตเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในการยืนยันตัวตนของบุคคล อย่างไรก็ตาม การทำพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องทำควบคู่กัน ดังนั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้การทำพาสปอร์ตเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

2. ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นในการทำพาสปอร์ต

เพื่อที่จะทำพาสปอร์ตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

2.1 ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตในปัจจุบัน:

1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น: เอกสารที่จำเป็นประกอบการทำพาสปอร์ตปัจจุบันประกอบไปด้วย
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถยืนยันตัวตนได้ (สำหรับคนไทย)
– สำเนาหนังสือเดินทางเก่า หากมี
– สำเนาใบบันทึกการเกิด หรือทะเบียนบ้าน หากมี
– สำเนาใบสำคัญแสดงความเป็นทาส หรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจหากมี

2. ยื่นคำขอออนไลน์: เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการออกพาสปอร์ต เพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครพาสปอร์ต

3. จองคิวและทำการตรวจสอบข้อมูล: ต้องเช็คตารางการทำการและจองคิวก่อน เพื่อจะได้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและการยื่นเอกสารต่างๆ

4. ยื่นเอกสารที่จำเป็น: เมื่อถึงวันนัด ต้องหยิบเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุไว้กับพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลและเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากพนักงานตรวจสอบข้อมูลระบบและเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว พนักงานจะออกพาสปอร์ตให้กับคุณ

5. ชำระค่าธรรมเนียม: หลังจากที่ได้รับพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะได้รับพาสปอร์ตอย่างเป็นทางการ

2.2 เอกสารที่จำเป็นในการทำพาสปอร์ต:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถยืนยันตัวตนได้ (สำหรับคนไทย)
– สำเนาหนังสือเดินทางเก่า หากมี
– สำเนาใบบันทึกการเกิด หรือทะเบียนบ้าน หากมี
– สำเนาใบสำคัญแสดงความเป็นทาส หรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจหากมี
– รูปถ่ายขนาดเดิมที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป (เงื่อนไขการถ่ายรูป: ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว และวัจนะเด็กีส ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ)

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขอพาสปอร์ต

เพื่อที่จะขอพาสปอร์ตได้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขอพาสปอร์ตมีดังนี้:

– ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี (เว้นแต่ได้รับการหยุดเกรดใหญ่)
– ต้องไม่เป็นคนที่ถูกห้ามออกจากประเทศ
– ต้องไม่มีคดีความเป็นมาอันเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การละเมิดสิทธิอะตอมิส หรือการประพฤติผิดกฏหมายอื่นๆ
– ต้องมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและถูกต้องเมื่อถ่ายรูป
– ต้องมีเอกสารประจำตัวคนไทยที่มีสถานะเป็นทางการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ใช้อยู่ขณะนั้น

4. วิธีการจองคิวและนัดหมายสำหรับการทำพาสปอร์ต

เพื่อจะได้รับบริการในการทำพาสปอร์ต คุณต้องสำรองคิวและนัดหมายล่วงหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากคุณต้องการทำพาสปอร์ตแบบออนไลน์ หลังจากยื่นคำขอออนไลน์แล้ว บุคคลจะได้รับเลขที่คำขอหรือรหัสการจองคิวเพื่อใช้ในการบันทึกเวลาและวันที่ตรวจสอบข้อมูลที่สำมะโนป

Categories: นับ 91 จะ ทํา พา สปอร์ต

เทคนิคทำpassport 3 นาทีวันเดียวรอรับได้เลย
เทคนิคทำpassport 3 นาทีวันเดียวรอรับได้เลย
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 1. เดินทางไปยังสถานที่บริการทำหนังสือเดินทาง (สามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการได้จากลิงค์นี้)
 2. รับบัตรคิว (สามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้)
 3. แสดงบัตรประชาชนพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้
 4. วัดส่วนสูง
 5. เก็บลายนิ้วมือ
 6. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา

ทําพาสปอร์ต ที่ไหนได้บ้าง

การทำพาสปอร์ตเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำพาสปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง ซึ่งบทความนี้จะมาเสนอข้อมูลและแนะนำเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต รวมถึงกระบวนการที่ต้องผ่านและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอพาสปอร์ตในประเทศไทย

**กระบวนการทำพาสปอร์ต**

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสำหรับบุคคลทั่วไปมีดังนี้:

1. เตรียมเอกสารและเอกสารสำรองที่จำเป็น: เพื่อทำการยื่นคำขอพาสปอร์ต คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารสัญญาณประจำตัว (ถ้ามี) และรูปถ่ายตามมาตรฐาน

2. ดาวน์โหลดและกรอกใบคำขอ: คุณสามารถดาวน์โหลดใบคำขอพาสปอร์ตจากเว็บไซต์ของหน่วยข่ายทราเวลหรือกองทุนหน้าที่กงสุลใหญ่ของรัฐได้ ต่อมา คุณต้องกรอกใบคำขอด้วยข้อมูลส่วนตัวและประวัติที่เป็นจริง

3. ยื่นใบคำขอพร้อมเอกสาร: หลังจากกรอกใบคำขอพาสปอร์ตเสร็จสิ้น คุณจะต้องนำใบคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

4. ชำระค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตต่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของพาสปอร์ตที่คุณต้องการ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. รอรับพาสปอร์ต: หลังจากยื่นใบคำขอ คุณจะต้องรอเวลาหากโครงการทำพาสปอร์ตฉบับใหม่

6. ตรวจสอบพาสปอร์ต: เมื่อได้รับพาสปอร์ตแล้ว คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่พร้อมไปใช้งานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และเลขหนังสือเดินทาง

**สถานที่ทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง**

สถานที่ทำพาสปอร์ตในประเทศไทยมีมากมายและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ โดยบางสถานที่ทำพาสปอร์ตแบ่งออกเป็นห้องแยกตามช่วงเวลาหรือตามประเภทของบริการ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบและเลือกสถานที่ทำพาสปอร์ตที่ใกล้ที่สุดและสะดวกสบายสำหรับคุณ

นี่คือรายชื่อสถานที่ทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้างในประเทศไทย:

– กรมการปกครอง: สำนักงานแจ้งเกิดและทะเบียนกลาง กรุงเทพมหานคร
– สำนักงานที่ดินจังหวัด: จังหวัดขอนแก่น
– สำนักงานที่ดินจังหวัด: จังหวัดภูเก็ต
– ที่อำเภอ: อำเภอเมืองพิษณุโลก
– มูลนิธิกงสุลใหญ่: เทศบาลนครระยอง

**ถาม-ตอบที่พบบ่อย**

1. ฉันต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อการขอพาสปอร์ต?
เพื่อการขอพาสปอร์ตมีองค์ประกอบหลักที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารสัญญาณประจำตัว (ถ้ามี) และรูปถ่ายตามมาตรฐาน

2. สถานที่ทำพาสปอร์ตที่ไหนที่ใกล้ที่สุด?
สถานที่ทำพาสปอร์ตที่ใกล้ที่สุดของคุณอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดและพิจารณาเลือกสถานที่ทำพาสปอร์ตที่ใกล้ที่สุดจากนั้น

3. ค่าธรรมเนียมการขอพาสปอร์ตจะเป็นเท่าใด?
ค่าธรรมเนียมการขอพาสปอร์ตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของพาสปอร์ตได้แก่ พาสปอร์ตทั่วไป, พาสปอร์ตเดินทางธุรกิจ, และพาสปอร์ตเดินทางกลุ่ม. ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะต้องชำระที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำก่อน

4. สามารถตรวจสอบสถานะการทำพาสปอร์ตได้ที่ไหน?
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำพาสปอร์ตของคุณได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานที่ทำพาสปอร์ต เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า

5. เวลาในการรอรับพาสปอร์ตคือเท่าใด?
เวลารอรับพาสปอร์ตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันและหน่วยงานที่ทำพาสปอร์ต บางครั้งอาจใช้เวลาสักพัก อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน จะมีทางเลือกหลายแบบเช่นส่งผ่านไปรษณีย์อาจช่วยลดเวลาในการรอรับพาสปอร์ตเป็นอย่างมาก

กล่าวสุดท้าย การทำพาสปอร์ตใหม่หรือต่ออายุพาสปอร์ตเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยคุณควรตรวจสอบและเลือกสถานที่ทำพาสปอร์ตที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับคุณ ติดตามขั้นตอนต่างๆและเตรียมเอกสารที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณจะสามารถทำพาสปอร์ตได้อย่างราบรื่นและสามารถเดินทางต่างประเทศได้ตามที่คุณต้องการ

วิธีทําพาสปอร์ต ออนไลน์

วิธีทําพาสปอร์ตออนไลน์: แนะนำและวิธีสมัครพาสปอร์ตออนไลน์ในปัจจุบัน

พาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรับรองตัวตนและสิทธิของบุคคลตามกฎหมายแต่ละประเทศที่เราต้องการเดินทางไป หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำพาสปอร์ตออนไลน์ ในบทความนี้เราจะให้คุณทราบถึงขั้นตอนการสมัครพาสปอร์ตออนไลน์และข้อมูลที่จำเป็นที่คุณควรทราบเพื่อประสบความสำเร็จในการทำพาสปอร์ตออนไลน์ของคุณ

ประโยชน์ของการทำพาสปอร์ตออนไลน์
การทำพาสปอร์ตออนไลน์มีประโยชน์และความสะดวกมากมายสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ข้ามชาติ หรือเพื่องาน โดยสิ่งที่ทำให้มันสะดวกกว่าการสมัครพาสปอร์ตด้วยวิธีทางด้านไปรษณีย์คือ คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นในหน่วยงานและรอคอย เมื่อทำการสมัครแล้วคุณสามารถตรวจสอบสถานะการขอวีซ่าหรือสถานะการจัดส่งพาสปอร์ตของคุณได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (กบศ.) หรือที่เรียกว่า e-Passport ทำให้คุณสามารถทำพาสปอร์ตผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยมีขั้นตอนการทำพาสปอร์ตออนไลน์ดังนี้:

1. เข้าสู่เว็บไซต์ e-Passport ของกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ หลังจากนั้นเลือกเมนู “บริการขอใบขับขี่/หนังสือเดินทาง”

2. เลือก “สร้างหนังสือเดินทาง”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อตรวจสอบสิทธิในการขอพาสปอร์ตของคุณ

4. อัพโหลดรูปถ่าย และเซ็นต์ขนาดเล็กของคุณ ตามกำหนดที่ระบุ

5. เลือกสาขาที่คุณต้องการรับพาสปอร์ตหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร โดยคุณสามารถเลือกเข้ารับพาสปอร์ตด้วยตัวเองหรือมอบให้ผู้รับมอบอำนาจให้กับคนที่คุณต้องการ

6. จากนั้นคุณจะได้รับหมายเลขคิวการให้บริการ ให้ตรวจสอบสถานะการขอพาสปอร์ตของคุณผ่านทางเว็บไซต์ e-Passport

7. เมื่อพาสปอร์ตของคุณพร้อมให้ใช้งานแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ และสามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องและหมายเลขคิวไปรับพาสปอร์ตที่สาขาที่คุณได้ตั้งไว้

วิธีดูสถานะการขอพาสปอร์ตออนไลน์
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการขอพาสปอร์ตออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยใช้รหัสของคุณที่ได้รับจากระบบ e-Passport และเข้าสู่เว็บไซต์กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ จากนั้นเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอพาสปอร์ต” กรอกรหัสของคุณและคลิก “ตกลง” เมื่อคุณทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการขอพาสปอร์ตของคุณ เช่น รออนุมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือพร้อมให้ใช้งานแล้ว

ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตออนไลน์
แน่นอนว่าการทำพาสปอร์ตไม่ได้เป็นฟรี คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในแต่ละประเทศ ดังนั้นควรตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคมแห่งชาติหรือกรมการปกครองว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุดหรือไม่

FAQs เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตออนไลน์
เพื่อความสะดวกและความเข้าใจในเรื่องการทำพาสปอร์ตออนไลน์ นี่คือคำถามที่พบบ่อยและคำตอบที่เกี่ยวข้อง:

1. การทำพาสปอร์ตออนไลน์ต่างจากการทำพาสปอร์ตด้วยวิธีทางด้านไปรษณีย์นั้นอย่างไร?
การทำพาสปอร์ตออนไลน์ทำให้คุณสามารถทำรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยคุณสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่จำเป็นผ่านทางระบบออนไลน์ และสามารถติดตามสถานะการขอพาสปอร์ตของคุณได้ตลอดเวลา

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมาก่อนการทำพาสปอร์ตออนไลน์คืออะไรบ้าง?
ก่อนที่คุณจะทำพาสปอร์ตออนไลน์ คุณควรเตรียมเอกสารดังนี้: บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสมาชิกของสมาคมหมู่บ้าน รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นของเฉพาะคุณในเวลาไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจขึ้นอยู่กับกรณีในแต่ละคน

3. ฉันสามารถทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ทุกสถานที่ในประเทศไทยหรือไม่?
ใช่ คุณสามารถทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ที่ทุกสถานที่ในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คุณสามารถเลือกสาขาใกล้บ้านหรือสถานที่ที่คุณต้องการรับพาสปอร์ตได้

4. การทำพาสปอร์ตออนไลน์ใช้เวลานานแค่ไหน?
เวลาในการทำพาสปอร์ตออนไลน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ต้องทำในแต่ละช่องทางให้ครบถ้วน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนหรือนานถึง 2 เดือน คุณสามารถติดตามสถานะการขอพาสปอร์ตของคุณผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

สรุป
การทำพาสปอร์ตออนไลน์คือวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการสมัครพาสปอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านกระบวนการที่ไม่ซับ

เอกสารทําพาสปอร์ต 2566

เอกสารทำพาสปอร์ต 2566: ขั้นตอนการดำเนินการและคำถามที่พบบ่อย

เอกสารทำพาสปอร์ต 2566 เป็นเอกสารที่ผู้ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคคลทั่วไปจำเป็นต้องรู้จักและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้ารับบริการในสถานที่ทำพาสปอร์ต อ่านเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อให้การดำเนินการเร็วกว่า สำหรับผู้ที่สนใจทำพาสปอร์ตในปี 2566 นี้ ดังนั้น บทความนี้จะสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทำพาสปอร์ต 2566 เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลและแนะนำที่ครอบคลุมโดยละเอียดเป็นทางการ

*** ก่อนอ่านต่อ ***

ข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดหรือมีคำถามเพิ่มเติม แนะนำให้ติดต่อสอบถามที่สถานที่ทำรายการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เนื้อหา

1. เอกสารทำพาสปอร์ต 2566 คืออะไร?
2. ขั้นตอนการดำเนินการทำพาสปอร์ต 2566
2.1 การเตรียมเอกสาร
2.2 การยื่นคำขอ
2.3 การจัดส่งและรับพาสปอร์ต
3. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเอกสารทำพาสปอร์ต 2566
3.1 เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต 2566 มีอะไรบ้าง?
3.2 ระยะเวลาในการประมวลผลและออกพาสปอร์ต มีนานเท่าไร?
3.3 ทำไมบางคนถึงไม่ผ่านการทำพาสปอร์ต 2566?
3.4 สถานที่ทำรายการเอกสารทำพาสปอร์ต 2566 มีที่ไหนบ้าง?
4. สรุป

1. เอกสารทำพาสปอร์ต 2566 คืออะไร?

เอกสารทำพาสปอร์ต 2566 เป็นเอกสารที่ใช้ในกระบวนการขอหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับผู้ประสงค์ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางตามกฎหมายของประเทศไทยในปี 2566 (2023) โดยเอกสารเหล่านี้จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นคำขอที่สถานที่ให้บริการทำพาสปอร์ต

2. ขั้นตอนการดำเนินการทำพาสปอร์ต 2566

2.1 การเตรียมเอกสาร

ก่อนที่จะเข้ารับบริการทำพาสปอร์ต 2566 คุณควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเร่งระยะเวลาการดำเนินงาน จะมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน (คนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย)
– สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือสมาชิก (กรณีคนไทย)
– ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
– รูปถ่าย
– เอกสารสำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้ร่วมเดินทางตามคำเชิญ)
– หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละสถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 จึงแนะนำให้ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดในสถานที่เพื่อแนะนำว่าคุณต้องการเอกสารอะไรบ้าง

2.2 การยื่นคำขอ

หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการยื่นคำขอเพื่อทำพาสปอร์ต หากคุณทราบสถานที่ที่คุณต้องการทำรายการ โปรดติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวล่วงหน้าหรือตรวจสอบระบบการจองคิวออนไลน์ของสถานที่นั้น

ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ แต่ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการยื่นคำขอที่คล้ายกัน โดยจะเป็นดังนี้

– ลงทะเบียน/ป้อนข้อมูลส่วนตัว: ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวและกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
– การตรวจสอบข้อมูล: เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลที่คุณกรอกว่าถูกต้องหรือไม่ และอาจตรวจสอบเอกสารที่คุณนำมาแนบด้วย
– การจ่ายค่าบริการ: ค่าบริการในการทำพาสปอร์ต 2566 อาจมีค่าใช้จ่าย คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการที่สถานที่ทำรายการหรือเว็บไซต์ทางการของสถานที่นั้น
– ส่งคำขอ: หลังจากยื่นคำขอสำเร็จ คุณจะได้รับหมายเลขคำขอหรือหมายเลขคิว เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการดำเนินงานของพาสปอร์ตที่ต้องการ

2.3 การจัดส่งและรับพาสปอร์ต

หลังจากการทำรายการเสร็จสิ้น และพาสปอร์ตที่คุณขอได้รับการอนุมัติ สถานที่ทำรายการจะจัดส่งพาสปอร์ตถึงคุณ สำหรับกรณีที่ต้องการรับพาสปอร์ตเอง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านระบบการติดตามและรับพาสปอร์ตแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสถานที่ทำรายการ

3. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเอกสารทำพาสปอร์ต 2566

3.1 เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต 2566 มีอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต 2566 อาจแตกต่างกันไปตามคนไทยและชาวต่างชาติ โดยสำหรับคนไทย ต้องเตรียมดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาและต้นฉบับ)
– สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือสมาชิก (กรณีมี)
– ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมี)
– รูปถ่าย
– เอกสารสำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้ร่วมเดินทางตามคำเชิญ)
– หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

– หนังสือเดินทาง (สำเนาและต้นฉบับ)
– ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย)
– หนังสือรับรองการเดินทางที่มีมูลค่า (หากมี)
– หลักฐานการสมรส (ถ้า

สำรวจ 43 จะ ทํา พา สปอร์ต

ทำพาสปอร์ต-ต่ออายุพาสปอร์ต 2565 อัพเดทล่าสุด ทำยังไง อ่านเลย
ทำพาสปอร์ต-ต่ออายุพาสปอร์ต 2565 อัพเดทล่าสุด ทำยังไง อ่านเลย
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง - Youtube
ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง กี่วันได้ ปี2022 | Passport | หนังสือเดินทาง – Youtube
Update! 8 สถานที่ทำพาสปอร์ต ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
Update! 8 สถานที่ทำพาสปอร์ต ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
หนังสือเดินทาง (Passport) - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
หนังสือเดินทาง (Passport) – สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
ทำ Passport ที่ไหนใกล้บ้านบ้างน้า
ทำ Passport ที่ไหนใกล้บ้านบ้างน้า
ทํา Passport เด็กต้องเตรียมอะไรบ้าง ? บอกเลยไม่ยาก - Bolttech Blog - News & Updates
ทํา Passport เด็กต้องเตรียมอะไรบ้าง ? บอกเลยไม่ยาก – Bolttech Blog – News & Updates
9 สถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 ในกรุงเทพ และปริมณฑล - Mushroom Travel
9 สถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 ในกรุงเทพ และปริมณฑล – Mushroom Travel
ทำพาสปอร์ต 12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก
ทำพาสปอร์ต 12 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ข้อมูลแน่นปึ้ก
9 สถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 ในกรุงเทพ และปริมณฑล - Mushroom Travel
9 สถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 ในกรุงเทพ และปริมณฑล – Mushroom Travel
ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 1,000 คิว ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน - กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 1,000 คิว ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ปักพิกัด จุดทําพาสปอร์ต เชียงใหม่ พร้อมบอกขั้นตอนอย่างละเอียด
ปักพิกัด จุดทําพาสปอร์ต เชียงใหม่ พร้อมบอกขั้นตอนอย่างละเอียด
การไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง? - เว็บไซต์บุคลากร
การไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง? – เว็บไซต์บุคลากร
บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา
บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา
กรมการกงสุล พร้อมเปิดบริการทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ 8 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป - กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล พร้อมเปิดบริการทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่ 8 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี
การทำหนังสือเดินทางพม่า (เมียนมา) ที่เมียวดี
พาสปอร์ตญี่ปุ่น (Japan Passport)
พาสปอร์ตญี่ปุ่น (Japan Passport)
ทําพาสปอร์ต 2566 เริ่มแล้ว! วันเดียวได้รับเลยฟรีค่าเล่ม เช็ก
ทําพาสปอร์ต 2566 เริ่มแล้ว! วันเดียวได้รับเลยฟรีค่าเล่ม เช็ก
อัปเดต สถานที่ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 2566 และ วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
อัปเดต สถานที่ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 2566 และ วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุด ตลอดเดือน ม.ค. 65
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ริวิว!!! ทําพาสปอร์ต 2022 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน Mbk Center ชั้น 5 (ทำหนังสือเดินทาง) ++++ - Pantip
ริวิว!!! ทําพาสปอร์ต 2022 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน Mbk Center ชั้น 5 (ทำหนังสือเดินทาง) ++++ – Pantip
ของขวัญใหญ่ปีใหม่ 2566 ทำพาสปอร์ตด่วนวันเดียวจบ ฟรีค่าธรรมเนียม L Springสรุปให้ - Youtube
ของขวัญใหญ่ปีใหม่ 2566 ทำพาสปอร์ตด่วนวันเดียวจบ ฟรีค่าธรรมเนียม L Springสรุปให้ – Youtube
รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตทั่วประเทศ อัปเดต 2566 ให้... :: Axa Thailand
รวมสถานที่ทำพาสปอร์ตทั่วประเทศ อัปเดต 2566 ให้… :: Axa Thailand
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทําพาสปอร์ตเด็กยังไง ? - Bolttech Blog - News & Updates
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทําพาสปอร์ตเด็กยังไง ? – Bolttech Blog – News & Updates
เอกสารทําพาสปอร์ต 2565 ผู้ใหญ่-เด็ก: ทำที่ไหน? ต่อหมดอายุ? วันเสาร์? - ไหนดี
เอกสารทําพาสปอร์ต 2565 ผู้ใหญ่-เด็ก: ทำที่ไหน? ต่อหมดอายุ? วันเสาร์? – ไหนดี
บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา
บริการทำหนังสือเดินทาง พม่า ลาว กัมพูชา
Spin9] พาชม พาสปอร์ตไทย รูปโฉมใหม่ ปลอดภัยมากขึ้น พร้อมขยายอายุนาน 10 ปี - Youtube
Spin9] พาชม พาสปอร์ตไทย รูปโฉมใหม่ ปลอดภัยมากขึ้น พร้อมขยายอายุนาน 10 ปี – Youtube
อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร - Bolttech Blog - News & Updates
อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร – Bolttech Blog – News & Updates
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตใหม่ สำหรับคนไทยในต่างประเทศ | Gonoguide - Youtube
ขั้นตอนทำพาสปอร์ตใหม่ สำหรับคนไทยในต่างประเทศ | Gonoguide – Youtube
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ทำพาสปอร์ตราคาเท่าไร เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิวฉบับ 2566
ขั้นตอนวิธีการทำ Passport (พาสปอร์ต) การต่ออายุ เอกสารที่ต้องใช้ - Youtube
ขั้นตอนวิธีการทำ Passport (พาสปอร์ต) การต่ออายุ เอกสารที่ต้องใช้ – Youtube
ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport) - บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport) – บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี
บริการทำพาสปอร์ตลาว หนังสือเดินทางลาว อายุ 10 ปี
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ทำ Passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง | Gng Tips 244 - Youtube
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ทำ Passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง | Gng Tips 244 – Youtube
วิธีทำพาสปอร์ต 2565 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์
วิธีทำพาสปอร์ต 2565 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์
อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร - Bolttech Blog - News & Updates
อัปเดต ทำพาสปอร์ต 10 ปี 2564 จองออนไลน์ เตรียมเอกสารอย่างไร – Bolttech Blog – News & Updates
จองคิวออนไลน์ทําพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้วนะคะ
จองคิวออนไลน์ทําพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้วนะคะ” ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
รีวิว !! ทำพาสปอร์ตง่ายๆ ไม่เกิน 15 นาที - Sale Here
รีวิว !! ทำพาสปอร์ตง่ายๆ ไม่เกิน 15 นาที – Sale Here
บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว
บริการพาไปทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว
Update! 8 สถานที่ทำพาสปอร์ต ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
Update! 8 สถานที่ทำพาสปอร์ต ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
เปิด 5 ขั้นตอนจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
เปิด 5 ขั้นตอนจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์
ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport) - บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport) – บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
ต้องรู้! ทำพาสปอร์ต (Passport) ครั้งแรก ทำได้ที่ไหน? ค่าธรรมเนียมเท่าไร?
9 สถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 ในกรุงเทพ และปริมณฑล - Mushroom Travel
9 สถานที่ทำพาสปอร์ต 2566 ในกรุงเทพ และปริมณฑล – Mushroom Travel
รวมสถานที่ ทำพาสปอร์ต ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
รวมสถานที่ ทำพาสปอร์ต ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
คนที่มีสองพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไรเวลาเข้า-ออกไทย - Pantip
คนที่มีสองพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไรเวลาเข้า-ออกไทย – Pantip
สำรองนัดหมายทำหนังสือเดินทาง - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต
สำรองนัดหมายทำหนังสือเดินทาง – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต
ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต
ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต
พาสปอร์ตหมดอายุ จองคิวต่อพาสปอร์ตออนไลน์ได้หรือไม่
พาสปอร์ตหมดอายุ จองคิวต่อพาสปอร์ตออนไลน์ได้หรือไม่
อัปเดต 8 สถานที่ทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ต ในกรุงเทพและปริมณฑล
อัปเดต 8 สถานที่ทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ต ในกรุงเทพและปริมณฑล
ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport) - บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport) – บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์
พาสปอร์ต' 10 ปี เปิดให้บริการแล้ว
พาสปอร์ต’ 10 ปี เปิดให้บริการแล้ว
ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้
ทำพาสปอร์ต ทำที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง มือใหม่ควรรู้
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
มาทำความรู้จัก Vaccine Passport เตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว!
มาทำความรู้จัก Vaccine Passport เตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว!
ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก
ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก
ข่าวดี
ข่าวดี “ทำพาสปอร์ต” ตลอด 7 วันได้แล้ว เริ่ม 1 ต.ค. 65 นี้
จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์มันดีมากจริงๆ ใช้เวลาแค่ 5 นาที ไม่ต้องลางานไปทำก็ยังได้! - Pantip
จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์มันดีมากจริงๆ ใช้เวลาแค่ 5 นาที ไม่ต้องลางานไปทำก็ยังได้! – Pantip
ขยายเล่มพาสปอร์ต เปลื่ยนเล่มพาสปอร์ตกัมพูชา - Woker
ขยายเล่มพาสปอร์ต เปลื่ยนเล่มพาสปอร์ตกัมพูชา – Woker
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน - Bolttech Blog - News & Updates
ต่อพาสปอร์ต 2566 ใช้อะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน – Bolttech Blog – News & Updates
ทำพาสปอร์ตด่วน 16-18 พ.ย. ช่วงหยุดเอเปค เปิดให้บริการ
ทำพาสปอร์ตด่วน 16-18 พ.ย. ช่วงหยุดเอเปค เปิดให้บริการ
รีวิวทำพาสปอร์ต 30 นาทีเสร็จ ที่เซ็นทรัลโคราช 2565 และวิธีจองคิวล่วงหน้า ทำพาสปอร์ต ออนไลน์
รีวิวทำพาสปอร์ต 30 นาทีเสร็จ ที่เซ็นทรัลโคราช 2565 และวิธีจองคิวล่วงหน้า ทำพาสปอร์ต ออนไลน์
รีวิว !! ทำพาสปอร์ตง่ายๆ ไม่เกิน 15 นาที - Sale Here
รีวิว !! ทำพาสปอร์ตง่ายๆ ไม่เกิน 15 นาที – Sale Here
ทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องจองคิวไหม ต้องอายุเท่าไหร่
ทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องจองคิวไหม ต้องอายุเท่าไหร่
อัพเดตสถานที่ทำพาสปอร์ต 2565
อัพเดตสถานที่ทำพาสปอร์ต 2565
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
อัปเดต! ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2564 ทำที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

See more here: maucongbietthu.com

Learn more about the topic จะ ทํา พา สปอร์ต.

See more: maucongbietthu.com/category/algemeen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *