Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ยื่นแบบภาษี 2563: ขั้นตอนและเทคนิคที่จะดูแลให้คุณสะดวกสบาย

ยื่นแบบภาษี 2563: ขั้นตอนและเทคนิคที่จะดูแลให้คุณสะดวกสบาย

 • bởi
วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปีภาษี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต/ยื่นภาษีเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน

ยื่นแบบภาษี 2563: ขั้นตอนและเทคนิคที่จะดูแลให้คุณสะดวกสบาย

วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปีภาษี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต/ยื่นภาษีเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน

Keywords searched by users: ยื่นแบบภาษี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์, ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 บุคคลธรรมดา, ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 91, ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา 2566, ยื่นภาษี 2566, ยื่นภาษี 2566 หมดเขตเมื่อไหร่, ยื่นภาษีออนไลน์ 2566 ได้ถึงวันไหน, ยื่นภาษี 2565

ยื่นแบบภาษี 2563: บัญชีรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและคำถามที่พบบ่อย

เรื่อง สรรพากร ขยาย เวลา ยื่น แบบ ฯ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

ยื่นแบบภาษี 2563 เป็นกระบวนการที่ส่งกลับกองทุนภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ กรมสรรพากรจึงประกาศขยายเวลาการยื่นแบบภาษีไปในปี 2563 เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีเวลาพอสำหรับการเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วันที่สิ้นสุดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563 ถูกขยายถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หากคุณยังไม่ได้ยื่นแบบภาษี รีบเตรียมเอกสารและกรอกแบบแสดงรายการภาษีให้พร้อมกันนี้เลย

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ประกอบไปด้วย

1. แบบงบเดือนการจ่ายเงินได้ หรือ แบบ ภงด.สำหรับการดำเนินการเงินได้รายเดือน
2. แบบรายงานภาษีเงินได้สิ้นปี หรือ แบบ ภงด.1 สำหรับการรายงานข้อมูลภาษีเงินได้ในแต่ละปี
3. แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ แบบ ภงด.90 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้รวมตั้งแต่ ฿1,800,001 ขึ้นไปต่อปี
4. แบบแสดงรายการเงินได้ภาษีอ่อนหรือแบบภาษีเงินได้อื่น ๆ หรือ แบบภ.ง.ด.91 สำหรับการรายงานเงินได้จากตามกฎหมายที่ได้รับยกเว้นหรือการยกเว้นการเสียภาษีเฉพาะ
5. สำเนาสัญญาการรับเงินเดือน หรือ สำเนาใบรับรองเป็นเอกสารหลักฐานในการยื่นแบบภาษี

ในกรณีที่มีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี หรือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเฉพาะ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม เงินรางวัล หรือเงินบำนาญ คุณจะต้องกรอกแบบภายใต้หมวด “ภาษีเงินได้ อ่อน” (ในแบบภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี) หรือ “ค่าเสียเพลียงได้” (ในแบบภาษีเงินได้อื่น ๆ)

หน้าหลัก | กรมสรรพากร : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คุณสามารถยื่นแบบภาษีผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมสรรพากร (https://efiling.rd.go.th/) ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงาน สามารถทำได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อทำการยื่นแบบภาษีออนไลน์ คุณต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และรหัสผ่านที่ได้รับจากกรมสรรพากร หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์และดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำ

การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เสียภาษี โดยคุณสามารถกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นแบบฯ ปีภาษี 2563

การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นแบบภาษีเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้กระบวนการการยื่นแบบเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น นี่คือเอกสารที่คุณควรเตรียมไว้ก่อนการยื่นแบบภาษี 2563

1. ทะเบียนบ้านของคุณ
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนหมดอายุ
3. สำเนาใบรับรองการเป็นบุคคลธรรมดา
4. หลักฐานการได้รับเงินได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน หรือสำเนาสัญญาจ้าง
5. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สลิปเงินเดือนของคู่สมรส หรือสำเนาสัญญาสิ้นเชิญ (หากมี)

เตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะช่วยให้คุณสามารถใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนลงในแบบภาษีได้อย่างราบรื่น

วิธีกรอกแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563

การกรอกแบบแสดงรายการภา

Categories: สรุป 48 ยื่นแบบภาษี 2563

วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปีภาษี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต/ยื่นภาษีเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน
วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปีภาษี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต/ยื่นภาษีเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับปีภาษี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่ต้อง ยื่นแบบฯ ภายในวันที่31 มีนาคม 2564 ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่าน อินเทอร์เน็ต 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 สำหรับปีภาษี 2563 (เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต) ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64.แบบ .ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ แบบ .ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

ยื่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563 ได้ถึงวันไหน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 เป็นแบบภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องยื่นเพื่อนำไปชำระภาษีสำหรับปีภาษี 2563 โดยมีการขยายเวลาให้ยื่นแบบภาษีเพิ่มเติมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีเวลาส่งแบบภาษีให้ครบกำหนด 20 thg 10, 2023

ยื่น ภาษี ภ งด 91 กับ 90 ต่าง กัน อย่างไร

ยื่นภาษีภ.ง.ด.91กับภ.ง.ด.90ต่างกันอย่างไร?

แบบภ.ง.ด.90คือแบบภาษีที่ผู้ที่มีรายได้เกิดจากการทำงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น การค้าขายบุคคลธรรมดา, เงินปันผล หรือรายได้อื่น ๆ และแบบภ.ง.ด.91คือแบบภาษีที่ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงานหรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่ได้รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ข้อมูลที่อยู่หายไปในข้อความเดิมคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2023

รายได้เท่าไรต้องยื่นแบบ

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อไปสำหรับคนไทยที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 120,000 บาทหรือเดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป ความจำเป็นของการยื่นแบบมาจากกฎหมายที่รวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นแบบต้องทำภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไปและสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือแอปพลิเคชัน RD Smart Tax นอกจากนี้ยังมีวิธีการยื่นแบบโดยตรงที่กรมสรรพากร …12 thg 7, 2023

แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง

แบบฟอร์มที่จำเป็นต้องเตรียมสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 รูปแบบ คือภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเท่านั้น และภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โดยมีวันที่ยื่นภาษีกำหนดเป็นวันที่ 23 ธันวาคม ปี 2022

ยื่นภาษีออนไลน์หมดเขตวันไหน

การยื่นภาษีออนไลน์หมดเขตวันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นหน้าที่ที่ผู้มีรายได้ทั้งหลายต้องปฏิบัติทุกปี ในฤดูกาลนี้ การยื่นภาษี 2564 ก็กลับมาอีกครั้ง และสำหรับภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2564 นี้ ผู้ที่มีรายได้จะต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

รายละเอียด 47 ยื่นแบบภาษี 2563

9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - It24Hrs
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – It24Hrs
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร | Prosoft Hcm
วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร | Prosoft Hcm
อัพเดท! เลื่อนยื่นภาษี 2564 มีภาษีอะไรที่กรมสรรพากรเลื่อนให้บ้าง ?
อัพเดท! เลื่อนยื่นภาษี 2564 มีภาษีอะไรที่กรมสรรพากรเลื่อนให้บ้าง ?
สรรพากรเตือนปีภาษี 2563 ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) แล้ว
สรรพากรเตือนปีภาษี 2563 ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) แล้ว
วิธียื่นภาษีออนไลน์ปี 2563(ภ.ง.ด.90/91 ยื่น 2564) - Youtube
วิธียื่นภาษีออนไลน์ปี 2563(ภ.ง.ด.90/91 ยื่น 2564) – Youtube
ครม.เห็นชอบขยายเวลายื่นภาษีผ่านเน็ตถึงมิ.ย.นี้
ครม.เห็นชอบขยายเวลายื่นภาษีผ่านเน็ตถึงมิ.ย.นี้
วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืน
วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืน
สรุปครบ! เลื่อนยื่นภาษี (ทุกแบบ) เลื่อนยื่นงบการเงิน (ที่ต้องรู้) ดูที่บทความนี้
สรุปครบ! เลื่อนยื่นภาษี (ทุกแบบ) เลื่อนยื่นงบการเงิน (ที่ต้องรู้) ดูที่บทความนี้
Checklist ลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดี ก่อนยื่นภาษี 2564 | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้ | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้
Checklist ลดหย่อนภาษี 2563 เช็คให้ดี ก่อนยื่นภาษี 2564 | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้ | คิง ไว ประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิต ที่คุณเลือกเองได้
ครม.ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม – ศธ.360 องศา
ครม.ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม – ศธ.360 องศา
ด่วน! ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ถึง 30 มิ.ย. 64 - Itax Media
ด่วน! ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ถึง 30 มิ.ย. 64 – Itax Media
ยื่นแบบ #ภงด50 ปี 2563 ออนไลน์ #แบบใหม่ #ฟังก์ชั่นใหม่ | Tax-Net - Youtube
ยื่นแบบ #ภงด50 ปี 2563 ออนไลน์ #แบบใหม่ #ฟังก์ชั่นใหม่ | Tax-Net – Youtube
อัพเดท! วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ต
อัพเดท! วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ต
การคืนภาษี 2563 กี่วันได้คืนคะ - Pantip
การคืนภาษี 2563 กี่วันได้คืนคะ – Pantip
Scb Thailand] เช็กสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2563 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษี 2563 ลองมาเช็คสิทธิลดหย่อนของคุณและเตรียมเอกสารให้พร้อมกันเถอะ! โดยกรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลายื่นแบบออนไลน์ออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย 2564 และกร
Scb Thailand] เช็กสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2563 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษี 2563 ลองมาเช็คสิทธิลดหย่อนของคุณและเตรียมเอกสารให้พร้อมกันเถอะ! โดยกรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลายื่นแบบออนไลน์ออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย 2564 และกร
วิธียื่นภาษีออนไลน์ (2563) | ยื่นง่าย มือใหม่ทำตามได้ | Shortrecap
วิธียื่นภาษีออนไลน์ (2563) | ยื่นง่าย มือใหม่ทำตามได้ | Shortrecap
ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ-และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ-และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี - Youtube
อัพเดทล่าสุุด! วิธียื่นแบบ ภงด 90 เงินได้ 40(2-8)/เงินได้ขายของ/ร้านค้า/ไม่มีภาษีชำระ/ได้คืนภาษี – Youtube
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
เริ่มวันนี้ ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์เกินกำหนด แต่มีข้อยกเว้นตามนี้ เช็คเลย - The Bangkok Insight
เริ่มวันนี้ ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์เกินกำหนด แต่มีข้อยกเว้นตามนี้ เช็คเลย – The Bangkok Insight
กรมสรรพากร เตือนอย่าลืมยื่นภาษี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ - Accesstrade Th
กรมสรรพากร เตือนอย่าลืมยื่นภาษี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ – Accesstrade Th
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ - It24Hrs
วิธียื่นภาษี 2563 ออนไลน์ ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ และขอคืนภาษีออนไลน์ – It24Hrs
สรุปเวลาการยื่นแบบภาษี
สรุปเวลาการยื่นแบบภาษี
วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปีภาษี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต/ ยื่นภาษีเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน - Youtube
วิธียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91 ปีภาษี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต/ ยื่นภาษีเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน – Youtube
อัพเดท! เลื่อนยื่นภาษี 2564 มีภาษีอะไรที่กรมสรรพากรเลื่อนให้บ้าง ?
อัพเดท! เลื่อนยื่นภาษี 2564 มีภาษีอะไรที่กรมสรรพากรเลื่อนให้บ้าง ?
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
กรมสรรพากร 'ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษี' ปี 2563 ช่วยผลกระทบ โควิด-19 มีผลบังคับใช้แล้ว - Ceo Channels
กรมสรรพากร ‘ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษี’ ปี 2563 ช่วยผลกระทบ โควิด-19 มีผลบังคับใช้แล้ว – Ceo Channels
ภาษีครึ่งปี 2563 ใครเข้าข่ายต้องยื่นบ้าง หมดเขต 8 ต.ค. นี้ - Accesstrade Th
ภาษีครึ่งปี 2563 ใครเข้าข่ายต้องยื่นบ้าง หมดเขต 8 ต.ค. นี้ – Accesstrade Th
วิธียื่นภาษีออนไลน์ (2563) | ยื่นง่าย มือใหม่ทำตามได้ | Shortrecap
วิธียื่นภาษีออนไลน์ (2563) | ยื่นง่าย มือใหม่ทำตามได้ | Shortrecap
สรรพากรแจงเลื่อนยื่นภาษีสู้โควิดมีผลใช้แล้ว
สรรพากรแจงเลื่อนยื่นภาษีสู้โควิดมีผลใช้แล้ว
โค้งสุดท้ายยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 - Youtube
โค้งสุดท้ายยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 – Youtube
ยื่นภาษี 2563 ไม่ทันตามกำหนด ที่นี่มีคำตอบพร้อมวิธีเตรียมตัว
ยื่นภาษี 2563 ไม่ทันตามกำหนด ที่นี่มีคำตอบพร้อมวิธีเตรียมตัว
อัพเดท! วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ต
อัพเดท! วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ปี 2563 ผ่านอินเตอร์เน็ต
การยื่นภาษี - Pantip
การยื่นภาษี – Pantip
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
9 ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 90/91 ปี 2563|Reeracoen Thailand
เตรียมตัวก่อน 'ยื่นภาษี 2563' อะไร 'ลดหย่อนภาษี' ได้บ้าง?
เตรียมตัวก่อน ‘ยื่นภาษี 2563’ อะไร ‘ลดหย่อนภาษี’ ได้บ้าง?
ยื่น Dbd E-Filing X ภ.ง.ด.50 : สอนยื่นงบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ปี 63 [2/2] - Youtube
ยื่น Dbd E-Filing X ภ.ง.ด.50 : สอนยื่นงบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ปี 63 [2/2] – Youtube

See more here: maucongbietthu.com

Learn more about the topic ยื่นแบบภาษี 2563.

See more: https://maucongbietthu.com/category/algemeen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *